Навигация

Европейска секция на МВР

Добре дошли

   Добре дошли в раздела Европейски съюз на уебсайта на Министерството на вътрешните работи на Република България. Този раздел е изцяло посветен на интеграцията на страната в Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Правосъдие и вътрешни работи е един от най-важните и чувствителни компоненти на така нареченото acquis communautaire (законодателството) на Европейския съюз. През октомври 2003 г. Европейският съюз реши, че България е изпълнила всичките си задължения в областта Правосъдие и вътрешни работи, чиято цел е да превърне Европейския съюз в "пространство на свобода, сигурност и справедливост".

   Тук ще намерите информация относно реформите, промените и политиките, които се прилагат в областта на правосъдието и вътрешните работи. Освен това уебсайтът предоставя информация, включително пълния текст на официални документи, касаещи националните политики в области като граничен контрол, нелегална миграция, трафик на наркотици и пране на пари, организирана престъпност, сътрудничество на полицията и правосъдието със страни-членки на ЕС, защита на данните и взаимното признаване на съдебни присъдите.

   Уебсайтът предоставя също полезна информация относно това как тези промени се отразяват върху живота на българските граждани, както и на гражданите на ЕС, работещи или живеещи в страната.

 

Новини